Nieuws

Energiemaatregelen sportpark Wilgendaal

dinsdag 25 juli 2017
 

 Energiemaatregelen bij vv Herpinia

Herpinia heeft gebruik gemaakt van de landellijke Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS). 

Vanuit onze subsidie aanvraag zijn de volgende projecten gehonoreerd:
1. Ledverlichting clubhuis en kleedkamers
2. Ledverlichting sportvelden
3. Boilers kleedkamer met zonnecollectoren en centrale verwarming
4. Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Van de subsidiabele kosten(materiaalkosten) die we als vereniging moeten maken wordt 30% aan subsidie uitbetaald aan Herpinia.
Er is door het bestuur een afweging gemaakt welke projecten haalbaar zijn om uitgevoerd te kunnen worden met als doel een grote besparing te halen op de energiekosten.

Besloten is om de ledverlichting van de sportvelden voorlopig op de lange termijn te schuiven. De reden daarvan is dat de innovatie bij de led-sportveldverlichting  nog volop in ontwikkeling is en financieel is het niet haalbaar op dit moment om dit ook uit te voeren.

De overige 3 bovenstaande projecten zijn al uitgevoerd zodat we als vereniging in de toekomst onze energiekosten enorm kunnen verlagen zodat we met deze maatregelen een gezonde financiële vereniging kunnen blijven.Op de foto PV -panelen en ZonneboilercollectorenOp de foto de led verlichting in het clubhuis


 

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn