Nieuws

Nieuwjaars receptie: Openings woord

zondag 27 januari 2019
Openingswoord Nieuwjaarsreceptie 1 Januari  2019:

 

Leden, sponsoren, supporters en andere belangstellenden, allemaal van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van VV Herpinia. Een speciaal woord van welkom aan onze  Erevoorzitter, Wim van Hoogstraten, onze Ereleden, Leden van Verdienste en onze jubilarissen. Namens het bestuur van Herpinia wil ik hierbij iedereen een gezond en sportief 2019 toe wensen.

Met trots kan ik u vertellen dat wij dit jaar 13 jubilarissen hebben binnen onze vereniging. Tien jubilarissen hiervan zullen wij vandaag gaan huldigen. Bennie Kuijpers, 50 jaar lid, Wim Hopman en Thijs van de Velden, beiden 25 jaar lid, kunnen vandaag helaas niet aanwezig zijn.

Het begin van een nieuw jaar is altijd weer een moment om even terug te blikken, maar ook een moment om vooruit te kijken naar de toekomst.

Als we terugkijken naar 2018 kijken we terug naar een jaar met diverse hoogtepunten:

-        Herpinia 1 en Herpinia 2 behaalden vorig seizoen elk een periodetitel en streden volop in de nacompetitie. Hoewel beiden niet wisten te promoveren, konden beide teams terugkijken op een mooie afsluiting van het seizoen.

-        Herpinia 5 behaalde in juni 2018 het kampioenschap in hun klasse, na een heftige strijd te hebben gestreden met voetbalclub CITO uit Oss. Dit kampioenschap werd zeer uitbundig gevierd op zondag met de Herpse Kermis met onder andere een lunch bij Herpinia.

-        Na een zeer succesvol eerste seizoen, 2017-2018, ging Herpinia dit seizoen verder met 2 Damesteams. Dit bracht een verdubbeling van de gezelligheid met zich mee.

-        Binnen onze jeugdafdeling mochten we zowel in de voorjaarsreeks als in de najaarsreeks een aantal kampioenen begroeten. Ook de aanvulling van het jeugdkader met diverse nieuwe leden en vooral ook jonge leden, doet ons erg deugd. We hopen er met deze nieuwe en enthousiaste groep weer een aantal jaren vooruit te kunnen.

-        Ook kunnen we terugkijken op een aantal succesvolle evenementen: de activiteiten van onze supportersclub, het 5 tegen 5 toernooi, onze drukbezochte vrijwilligersdag, het tentenkamp voor onze jeugd en als absolute hoogtepunt ons 90 jarig bestaan. In het laatste weekend van september werd dit jubileum drie dagen groots gevierd. Dit weekend heeft de saamhorigheid duidelijk sterker gemaakt. Een compliment aan Herpen en vooral de leden van Herpinia voor hun grote opkomst en gezelligheid. Voor het slagen van dit jubileumweekend is een dank aan het bestuur, de stuurgroep en de werkgroep 90 jaar Herpinia op zijn plaats. Een bijzonder woord van grote dank zijn wij verschuldigd aan William en Jolanda van Café-Zaal Thekes. Zonder hun hulp hadden wij een dergelijk feest, zowel organisatorisch als financieel, niet kunnen organiseren. William en Jolanda bedankt! Herpinia gaat vanaf nu al reserveren voor een groot feest in 1928 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

-        Een club is niets zonder vrijwilligers. We hebben vele vrijwilligers kunnen behouden en ook velen kunnen toevoegen dit seizoen. Zo is er een klussenteam van een 15 mensen ontstaan bij Herpinia in oktober 2018. Onder leiding van coördinator Jan van de Berg en bestuurslid Anton Bosch worden diverse klussen op en aan ons sportpark en clubgebouw opgepakt. Een mooi voorbeeld is het gerenoveerde tuintje bij de Entree van Herpinia. Ook diverse andere commissies hebben nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Tevens is ons bestuur sinds de laatste ledenvergadering weer voltallig met de komst van Anton Bosch, Hester van de Berg en mijzelf.

-        Een opmerkelijk feit was dat in de jaarvergadering van Herpinia in oktober 2018 het besluit viel dat Herpinia verder gaat met 2 Voorzitters, Ad van der Velden en Arnold Siebers. Dit besluit, geheel passend bij deze tijd, met een duidelijke splitsing van verantwoordelijkheden en taken, brengt in ieder geval lastenverlichting. Verder gaan zijn mede-bestuursleden ondersteunen.

-        Ook financieel is Herpinia gezond. De enorme steun die wij mogen ontvangen van onze sponsoren is hier een belangrijk fundament voor. Door hun steun kunnen we positieve resultaten draaien en kunnen we blijven investeren, ondanks het feit dat onze contributies en kantineprijzen aanzienlijk lager liggen dan bij collega verenigingen.

Helaas werden we in 2018 ook geconfronteerd met een dieptepunt/ teleurstelling:

-        Het dieptepunt was het overlijden van Remy Janssen, onze enthousiaste vrijwilliger, die veel te vroeg van ons is heengegaan. Herpinia heeft hier op een gepaste wijze aandacht aangegeven.

-        Een teleurstelling was het niet doorgaan van de verplaatsing van de school naar ons sportpark. Dit was voor ons als bestuur erg jammerlijk. Niet alleen het besluit, maar zeker ook de totstandkoming van dit besluit. Of en hoe we verder gaan met verplaatsing van VIP naar ons sportpark zal de komende maanden duidelijk worden.

-        Ook de resultaten van ons vlaggenschip, Herpinia 1, doet ons rood-zwart hart pijn. We houden echter vertrouwen in een goede afloop van het seizoen 2018-2019 met behoud in de 4e Klasse.

Ook voor 2019 hebben we een aantal ambities en uitdagingen:

-        Er is onlangs een nieuwe commissie in het leven geroepen, de Commissie Communicatie. Deze Commissie bekijkt hoe de communicatie, in de ruimste zin des woords, verbeterd kan worden bij Herpinia.

-        Verder zijn de voorbereidingen m.b.t. de verfraaiing van ons clubhuis gestart. Als het goed is worden de eerste stappen hiervan op korte termijn zichtbaar. Ook zal de aanpassing van ons materialenhok worden afgerond. Door o.a. ziekte van een van de vrijwilligers, is dit nog niet afgerond. Tevens wil ik bij deze van de gelegenheid gebruik maken om een beroep op jullie te doen om zorgvuldig met onze materialen om te gaan. Berg deze op waar deze horen en gooi deze niet zomaar ergens neer.

-        De bezetting van onze kantine begint zorgwekkend te worden, zeker voor de zondagmiddag zitten we erg om hulp verlegen. Wie wil ons eens per 5 – 6 weken van half 3 tot sluiting uit de brand helpen ?

-        De bezetting van de diverse teams baart ons bij vlagen zorgen. Op papier zijn alle teams voldoende bezet. Echter te vaak worden we toch met onderbezetting en zelfs afgelasting om die reden geconfronteerd. Bedenk dat je met een teamsport bezig bent en meld jezelf niet te snel af.

-        De seniorenteams Herpinia, 3, 4 en 6 strijden op dit moment volop mee voor een eventueel kampioenschap in hun klasse.

-        Het huidige Herpinia 5 had vorig seizoen een lastig seizoen door te weinig spelers en het voetballen in een te hoge klasse; in het huidige seizoen gaat het duidelijk beter en worden er regelmatig punten verzameld.

-        Maar we zijn er nog niet, er zijn altijd vrijwilligers welkom! Sluit je aan bij de Herpiniafamilie en meld je aan bij een van de twee voorzitters.

Tot slot:  Dank voor jullie inzet in 2018. Voor 2019 wens ik dat Herpinia het kader met vrijwilligers nog verder kan uitbreiden, dat we organisatorisch ons verbeteren en dat de goede sfeer onder de leden mag blijven. Ik wens alle jeugd- en seniorenteams veel plezier en succes in 2019.

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn