Nieuwsbrief Vitale Vereniging

dinsdag 26 januari 2021
Beste leden van vv Herpinia en LTC VIP, 

 

Zoals u wellicht niet is ontgaan zijn onze beiden verenigingen al zo’n anderhalf jaar intensief bezig met het uitwerken van een samenwerkingsplan: ‘De Vitale Vereniging Herpen’. De ambitie die hierbij uitgesproken is, is het bundelen van de krachten op sportpark de Wilgendaal. Dat betekent niet alleen het inpassen van tennisbanen op het sportpark, maar ook het bundelen van de krachten op organisatorisch gebied om te kunnen voldoen aan de (sport)wensen van leden en/of alle inwoners van Herpen, zowel jong als oud, wel of geen lid van een club (nog) meer aan het bewegen te krijgen. 

 

Wat is er allemaal gebeurd?  

Deze ambitie sluit naadloos aan op het Sportakkoord van de gemeente Oss, waarin iedere inwoner van de gemeente Oss meer moet gaan bewegen voor een gezonder leven. In de afgelopen anderhalf jaar hebben beide verenigingen niet stilgezeten. Zo zijn er diverse overleggen geweest met de gemeente Oss, zijn er een projectgroep, werkgroep Vitale Accommodatie en werkgroep Vitale Vereniging gevormd om het initiatief te sturen, is Stichting Dunes Games bij het initiatief aangesloten en heeft haar intrede gedaan op de Wilgendaal in 2020, zijn er diverse brainstorm- en informatiesessies geweest om leden, inwoners en belangstellenden te betrekken en informeren, heeft het initiatief de Osse Sportakkoord Stimuleringsaward 2020 gewonnen, is er afstemming gezocht met ’t Slotje, de Dorpsraad en diverse andere verenigingen en partijen, is het initiatief gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad en is er ingesproken bij de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk van de gemeente Oss en is het concept voorgelegd aan wethouder Frank den Brok. En zoals u misschien wel verwacht, wegen deze laatste loodjes het zwaarst. Maar ook hier zijn we klaar voor. We hebben er samen met de commissies heel veel werk aan besteed en hebben ons goed voorbereid. Om in sporttermen te blijven: “we zijn klaar voor de wedstrijd.” We hebben er het volste vertrouwen in dat we dit tot een goed eind brengen. Samen met de gemeente Oss.  

 

“Plannen zijn te luxe” 

De kop van het artikel in het Brabants Dagblad op 19 januari jl.. Wethouder Frank den Brok gaf dit ook na in het gesprek aan wat de projectgroep in december van het vorig jaar met de wethouder had. Of een kunstgrasveld wel nodig was, of padelbanen wel nodig waren, of een hele verbouwing van de kantine nodig was en of het niet gewoon simpel “het inpassen van tennisbanen op het sportpark” inhield. De wethouder heeft hierbij gevraagd om een minimum plan van eisen. Wat is er echt nodig om de samenwerking door te laten gaan? 

 

Terecht is de wethouder kritisch op de gemeentelijke uitgaven. Maar wij gaan voor een Vitale Vereniging Herpen en omgeving en dat gaat verder dan het behoud van de huidige voorzieningen van de twee verenigingen Herpinia en VIP. We kijken graag met de gemeente wat in de breedte haalbaar en betaalbaar is.   

 

Hoe nu verder? 

We gaan goed kijken hoe we de feedback van de wethouder vorm kunnen geven in een degelijk scenario waarin onze verenigingen kunnen samenwerken en kunnen werken aan een mooie toekomst waarbij sport en bewegen een stip op de horizon vormen. Een toekomst, waarin we iedere Herpenaar aan het bewegen willen krijgen en waar het sportpark er voor iedereen is om te bewegen en ontmoeten! Waarbij we uitvoering willen geven aan de intenties van het Sportakkoord welke we met de gemeente hebben ondertekend.  

 

Met vriendelijke groet, 

Voorzitters LTC VIP en vv Herpinia, 

Carla van der Loos, Ad van der Velden en Arnold Siebers 

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn