Samen werken aan de vitale vereniging HerpenZoals u wellicht niet is ontgaan hebben voetbalvereniging Herpinia en tennisvereniging VIP de intentie uitgesproken om in de nabije toekomst de krachten te bundelen op sportpark de Wilgendaal. Men wil niet alleen de samenwerking onderzoeken, maar ook bezien of naast het huidige sportaanbod er op basis van wensen van leden en/of inwoners andere verengingen uit Herpen en omgeving een breder sportaanbod aan kunnen bieden om alle inwoners van Herpen meer aan het sporten te krijgen. Dit sluit ook naadloos aan, aan het gemeentelijke sportakkoord wat onlangs binnen de gemeente Oss mede door Herpinia en VIP is ondertekend. Op deze pagina willen wij u namens beide verenigingen op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen rondom een eventuele samenwerking.

Visie-document

Inmiddels is het visiedocument, ontwikkeld voor en door leden van beide verenigingen, bij de gemeente Oss aangeboden ter beoordeling. U kunt het visie-document "samen werken aan de vitale vereniging Herpen" vinden door hier te klikken. 


Met vriendelijke groet,
Projectgroep Vitale Vereniging
LTC VIP en v.v. Herpinia


Wat is een vitale vereniging? 
DTV Nieuws - Samenwerking Herpinia en VIP krijgt langzaam vorm

VIP en Herpinia winnen Sportakkoord Stimuleringsaward 2020


  

Dit jaar werd voor het eerst de Sportakkoord Stimuleringsaward uitgereikt. De award ging naar VIP en Herpinia. De award werd uitgereikt door Peter de Bruin, directievoorzitter van Rabobank Oss, aan Carla van der Loos namens de projectgroep. 

Het initiatief van Herpinia en VIP was een van de vijf genomineerde voor deze eerste Sportakkoord Stimuleringsaward. Deze vijf initiatieven, gelieerd aan de uitgangspunten van het Osse Sportakkoord, kregen maandagavond 27 januari de kans om hun initiatief te pitchen aan de stuurgroep van het Osse Sportakkoord. De jury was hierna het meest overtuigd van het intiatief van Herpinia en VIP en de pitch van Carla van der Loos waarna het initiatief 's avonds, tijdens het Sportawards Gala van de gemeente Oss, dus ook bekroond werd met de Stimuleringsaward. Iets waar beide verenigingen ontzettend blij mee en trots op zijn. 

Column Mari van Rossem (BD)

In Herpen kan veel, dus die tennis- en voetbalsamenwerking komt er ook wel


BIJ DE DORPSPOMP | Na geruime tijd van voorbereiding, moet 2020 het jaar worden dat in Herpen de voetbalclub - Herpinia - en de tennisclub - VIP - eindelijk hutje bij mutje gaan leggen en onder één bestuur en op één plek verder gaan. Mari van Rossem polste de gevoelens hierover in het dorp.

Ook al is-ie van stadse, Ravensteinse makelij, het dorpse Herpen met als credo ‘we doen het samen’, ja dat past de 68-jarige Peter de Kleijn als een maatpak. En dus omarmt de importbewoner, die ook in Oss woonde, het idee van verregaande samenwerking met zoveel mogelijk (sport)verenigingen én de mogelijkheid om tot één overkoepelend bestuur te komen. Het liefst zouden voetbalclub Herpinia en tennisvereniging VIP namelijk alle sporten en recreatieve spelen concentreren op sportpark de Wilgendaal. “Het is voor een buitenstaander onvoorstelbaar hoeveel er in Herpen georganiseerd wordt. Voor jong en oud”, stelt de Kleijn, die labrador Elza uitlaat. “Of je nu een potje wilt kaarten of tafeltennisen, van dansen houdt of van boulen, je hoeft het dorp niet uit. En dan heb ik het nog niet eens over de zorgcoöperatie of de huisartsenpraktijk. Die samenwerking? Oh, die komt er echt wel. Goed plan.”

Ook Thomas Verwij (37), al tien jaar de Bossche bedrijfsleider bij de lokale supermarkt, weet dat er in Herpen ‘veel kan’: “De charme van dit dorp.” Toch hoorde hij tussen de schappen nog maar weinig klandizie klandizeren over de samenwerkingsplannen. “Om te kunnen blijven bestaan zou het voor Herpen ideaal zijn als er zoveel mogelijk onder één noemer komt. Als ze hier iets willen, nou, dan gebeurt het ook.”

Fietsenmaker Henk Kuijpers (59) en echtgenote Diny (60) vinden het initiatief vooral heel verstandig. “Het levert een win-winsituatie op”, oordeelt Diny vooraf. “Het is zaak om waakzaam te zijn zodat verenigingen niet doodbloeden”, vult Henk aan. Henk van Vugt (75), al decennialang lid van de blèkgooiclub De Pot en de Pooter, verwacht niet dat de achttien leden snel zullen verkassen naar het sportpark. “We zitten nog niet zo heel lang met onze baan van 14 meter aan de Heiweg.”

Persbericht 9 december 2019 Brabants Dagblad

Vitale Vereniging Herpen gaat voor combinatie sport, spel en ontmoeten.


Ambitieuze fusieplannen zijn na instemming van de achterban weer een stap verder.

Als het aan voetbalclub Herpinia en tennisclub VIP ligt komt er nog in 2020 een verregaande vorm van samenwerking tot stand. Sterker nog, het liefst zien deze twee Herpense sportverenigingen als ideaalplaatje, één overkoepelend bestuur waar zich ook zo veel mogelijk andere (sport)verenigingen bij aansluiten. ,,Op 14 juni van dit jaar hebben Herpinia en VIP een intentieverklaring opgesteld om te gaan samenwerken, waarna we op 9 oktober ook het Sportakkoord van de gemeente Oss hebben ondertekend,” zegt Bjorn Manders die namens de club alle communicatie voor zijn rekening neemt. ,,Op 11 november hebben we een thema-avond belegd waarop aan de leden van beide clubs, buurtbewoners, de dorpsraad en andere geïnteresseerde verenigingen onze ideeën zijn voorgelegd en verder uitgewerkt. Er bleek een groot draagvlak te zijn voor de plannen en dus konden we door. 

,,Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een programma van eisen en een plan van aanpak. We willen alle activiteiten concentreren op het sportveld van Herpinia, de Wilgendaal. Daarvoor hebben we werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroep ‘Vitale accommodatie’ onderzoekt de mogelijkheden van het huidige pand, de velden en eventuele behoeftes aan uitbreiding daarvan. Dat kan betekenen dat we, wanneer er op een trainingsveld tennisbanen worden aangelegd, er op een ander veld kunstgras moet komen om het verlies te compenseren.” De werkgroep ‘Vitale vereniging’ legt zich toe op de vormgeving,” aldus Manders.

Hoewel het initiatief tot samenwerking niet uit nood is geboren, ziet de projectgroep die beide verenigingen vertegenwoordigt, vele voordelen. De tennisvelden aan de Molenstraat zijn aan renovatie toe en beide verenigingen die momenteel respectievelijk bijna 400 en 100 leden tellen, merken ook dat het aantal leden terugloopt. ,,Het liefst zien we een verbinding van binnensport met buitensport,” vertelt Wim van Hoogstraten, een van de kartrekkers van het project. ,,We beseffen echter dat er op het sportpark voorlopig geen sportzaal bijgebouwd gaat worden. Zeker nu ervoor is gekozen de nieuwe school, inclusief de daaraan gekoppelde gymzaal, op de huidige plaats te herbouwen. Maar hoe mooi zou dat zijn. Alle sporten en recreatieve spelen geconcentreerd op De Wilgendaal! We hebben gesprekken gevoerd met KBO die graag een ‘jeu de boules’ club in het leven wil roepen, de Blekgooiclub wil hier ook komen en Dunes Games, een stichting die onder andere in onze gemeente gratis sportbeleving mogelijk maakt, ziet het ook wel zitten om bij dit initiatief aan te sluiten. Vitale Vereniging gaat voor de combinatie sport, spel en ontmoeten. Daar passen deze verenigingen goed bij.”  Op 1 februari wordt het plan van aanpak ingediend bij de gemeente Oss in de verwachting dat het plan met de voorjaarsnota kan worden meegenomen en het volgend najaar zijn beslag krijgt.   

Fotomodule beheer
Samenwerken aan de vitale vereniging
Recap bijeenkomst 11 november 2019

11 november vond de vervolgavond plaats van het project "samenwerken aan de vitale vereniging". Deze avond, georganiseerd door VIP, Herpinia en het Sport Expertisecentrum, stond in het teken van een update met betrekking tot de voortgang van het project en een interactief gedeelte wat wellicht tot nieuwe inzichten zou leiden.

De opening van de avond werd verricht door Carla van der Loos, welke kort terugblikte op de totstandkoming van de projectgroep, de voortgang van het project, de visie op de toekomst en het tijdspad tot het oplevermoment van het visiedocument in februari 2020. Ook werd stilgestaan bij andere verenigingen en organisaties, welke aangaven wellicht geïnteresseerd te zijn in een samenwerking met de verenigingen om tot een vitale vereniging te komen. Een van die organisaties is stichting Dunes Games. Namens de stichting nam Remco Mexsenaar kort het woord, hij vertelde dat ook Dunes Games het Osse Sportakkoord heeft ondertekend en dat zij willen kijken naar een eventuele samenwerking en mogelijkheid om hun aanbod in te passen op het sportpark. Een andere organisatie welke actief mee wil denken over de "vitale vereniging" is dorpshuis 't Slotje. Namens 't Slotje was Pieter Pelders aanwezig, welke vertelde dat het dorpshuis diverse verenigingen herbergt en met Herpinia en VIP over de toekomst na wil denken met een op hande zijnde renovatie van het dorpshuis in het vooruitzicht.

Het volgende deel van de avond werd gevuld door de werkgroepen "vitale accommodatie" en "vitale vereniging". Namens de accommodatie werkgroep vertelde Ad van der Velden kort over de uitleg van de opdracht en projectlocatie en -inrichting. Namens de verenigingen werkgroep vertelde Sharon Suppers over de bijeenkomst van 7 en 8 oktober en wat daarin voor de werkgroep (nog meer) duidelijk was geworden. Zo was het mooi om te zien dat leden van beide verenigingen hun eigen club als "warm bad" zien, trots zijn op de vrijwilligers, accommodatie, identiteit en clubcultuur. Daarnaast staan beide clubs volgens de leden voor gezelligheid en vindt men het goed om te zien dat beide clubs financieel gezond zijn. Ook zien we overeenkomsten in de meningen van de leden als het gaat om dingen die beter kunnen: zo ziet men bij beide clubs een teruglopend ledenaantal maar daarentegen weinig inititatief op het gebied van ledenwerving als ook een samenwerking met 't Schrijverke. Daarnaast constateert men vergrijzing onder de vrijwilligers, mist men een toekomstvisie en ziet men in de toekomst ook graag een gezond aanbod in de kantine. Naast overeenkomsten ziet men ook verschillen bij beide verenigingen, maar wel verschillen waarbij men van elkaar kan leren: zo is er bij Herpinia een goede mix van dames, heren en jeugd, een uitstekende zichtbaarheid binnen de gemeenschap en doet de sponserwerving binnen Herpinia het goed. Dit alles kan bij VIP verbeterd worden. Daarentegen scoort VIP volgens de leden goed op het gebied van gastvrijheid, samenwerking en communicatie binnen de vereniging. Allen onderdelen waar Herpinia nog in kan verbeteren. Belangrijkste barrière die overwonnen moet gaan worden is het herbergen van de identiteit van beide verenigingen en het bewaken van de clubcultuur. 

Nadat beide werkgroepen de aanwezigen van een update hadden voorzien, nam Hans Willemse van het SEC het woord om meer uitleg te geven over het Osse sportakkoord en wat nu een vitale vereniging is. Na deze intro was het tijd voor de aanwezigen om aan de slag te gaan. In vier groepen kreeg men de opdracht om hun mening te geven op een viertal kwesties, te weten: 

1. Welke sport- en beweegactiviteiten kunnen we nog meer organiseren?
2. Hoe kunnen we de kinderen in Herpen meer laten sporten en bewegen?
3. Hoe kunnen we het sportpark overdag beter benutten?
4. Hoe kunnen we de inactieve Herpenaren  meer laten bewegen?

Foto's van de antwoorden die gegeven werden kunt u hier terugvinden.

Nadat iedere groep hun ideeën gepresenteerd had, bedankte Carla iedereen voor hun input en aanwezigheid. Met deze input kan de projectgroep weer vooruit om de samenwerking verder vorm te geven. 


Link naar presentatie VIP en Herpinia | 11-11-2019Persbericht DTV 9 oktober 2019
Herpenaren open voor samenwerking tussen clubs


Leden van voetbalvereniging Herpinia en tennisvereniging VIP hebben uitgesproken te willen nadenken over een samenwerking tussen beide clubs.


Dat blijkt uit twee brainstormavonden met aanwezige leden van de clubs bij Herpinia en VIP. “We hebben de aanwezigen opgesplitst in groepen en hen per groep vragen laten beantwoorden”, vertelt Bjorn Manders, die de communicatie over de samenwerking verzorgt.

Aanwezigen gaven antwoord op vragen als ‘waar zijn zij trots op binnen hun vereniging?’, ‘wat willen zij behouden?’ en ‘wat kan er anders?’. “De conclusie is dat mensen trots zijn op vrijwilligers binnen de club, maar wel willen nadenken over een samenwerking.  Hierbij willen zij wel de historie en de clubcultuur behouden”, aldus Manders.

De brainstormsessies leverde ook praktische vragen op zoals ‘hoe wordt de kantine ingevuld?’ en ‘hoe gaat de accommodatie eruit zien? Deze vragen kunnen nog niet beantwoord worden, omdat het onderzoek naar de samenwerking van Herpinia en VIP nog in de kinderschoenen staat.

Eerder tekenden de besturen van beide clubs al een intentieovereenkomst om onderzoek te doen naar samenwerkingsmogelijkheden.  Dit doen zij omdat Herpinia en VIP vitale verenigingen willen blijven. Begin volgend jaar gaan de clubs een visieplan aanbieden aan de gemeente Oss. 

Voor een recap van de twee brainstormavonden klikt u op de onderstaande link.

Recap 8 en 9 oktober | Brainstormavond VIP en Herpinia
Item DTV 10 september 2019
Herpinia en VIP nemen toekomstvisie onder de loep


Voetbalvereniging Herpinia en tennisclub VIP starten met werkgroep "samenwerken aan de vitale vereniging"


31 augustus jl. heeft de kick-off plaatsgevonden van het project “samenwerken aan de vitale vereniging”. Met een duidelijke visie op de toekomst hebben Herpinia en VIP de intentie uitgesproken om diverse samenwerkingsmogelijkheden in de komende periode te gaan onderzoeken.

Beide verenigingen hebben de ambitie om de krachten te bundelen op sportpark de Wilgendaal. Daarnaast wil men de krachten ook bundelen op organisatorisch vlak met het behouden van het sportaanbod (tennis en voetbal) en eventueel het uitbreiden van het sportaanbod, op basis van de wensen van leden en/of inwoners en andere verenigingen uit Herpen en omgeving. Diverse toekomstscenario’s zijn hierbij nog mogelijk en worden door de projectgroep, bestaande uit leden en bestuur van zowel voetbalvereniging Herpinia als tennisclub VIP met ondersteuning van het Sport Expertisecentrum, onderzocht. De opdracht hierbij is om een visie-document uit te werken en te presenteren aan de gemeente Oss in februari 2020.

Op korte termijn volgt voor de leden van beide verenigingen een informatieavond met betrekking tot dit project en in de algemene ledenraadsvergaderingen van beide verenigingen staan men ook nog stil bij de samenwerking tussen voetbalverenigingen Herpinia en tennisclub VIP.

Na afloop van deze kick-off werd door de projectgroep geproost op een mooie start en vruchtbare samenwerking.

Persbericht Arenalokaal 20 juni 2019
Samenwerking VIP en Herpinia
HERPEN - Voetbalvereniging Herpinia en tennisclub VIP onderzoeken of zij in Herpen een gezamenlijk sportpark kunnen realiseren. Hierover zijn de verenigingen al geruime tijd met elkaar in gesprek. Afgelopen weekend ondertekenden de beide besturen een intentieverklaring. “Ook in tijden van veranderingen en krimp willen we vitaal blijven en inspelen op de toekomst. Een vereniging moet vandaag de dag aan andere wensen voldoen dan enkele decennia geleden”, geven de voorzitters Ad van der Velden (Herpinia) en Carla van der Loos (VIP) aan. 

Als locatie voor het nieuwe sportcomplex hebben de verenigingen De Wilgendaal in gedachte. Dat is het complex waar Herpinia nu al haar voetbalwedstrijden afwerkt. De nieuwe tennisbanen van VIP die aan renovatie toe zijn, zouden daar ook een plek moeten krijgen. “Verder willen we als clubs op organisatorisch vlak de krachten bundelen en samen kijken naar de toekomst”, stellen Van der Velden en Van der Loos. “Wie willen we zijn en waar willen we naartoe? Wat voor ambities hebben we gezamenlijk?”


Algehele fusie
Daarbij sluiten de voorzitters een algehele fusie op termijn niet uit. Ook andere verenigingen in Herpen worden uitgenodigd zich bij Herpinia en VIP aan te sluiten. “Bijvoorbeeld verenigingen die incidenteel of structureel gebruik willen maken van de accommodatie. Dat is meer dan Koningsdag of een sportdag. Denk hierbij aan allerlei sportactiviteiten, individueel of gestructureerd, die er in de omgeving van Herpen plaatsvinden, zoals sport voor ouderen, blêkgooien, jeu de boules, koersbal, tafeltennis, de wandelvierdaagse en fietsen. Binnen enkele maanden worden diverse verenigingen gepolst of er interesse bestaat.”

Twee werkgroepen
Na de ondertekening van de intentieverklaring zijn twee werkgroepen geformeerd om tot invulling van de nieuwe accommodatie te komen. “Die gaan zich onder meer bezighouden met de gewenste inrichting van het sportpark, duurzaamheid, cultuur, vitaliteit en beoogde partners in het project.”

Na de zomervakantie, waarschijnlijk in september, worden de leden van de twee verenigingen, maar ook de verenigingen die interesse hebben getoond, tijdens een informatieavond bijgepraat over de ontwikkelingen.