Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50?

Voor veel mensen, die v.v. Herpinia een warm hart toedragen, is het sponsoren van bijvoorbeeld een elftal of een reclamebord een te kostbare zaak. Om toch de mogelijkheid te bieden om, op geheel vrijwillige basis, een financiële bijdrage te leveren aan onze vereniging word nu de Club van 50 in het leven geroepen door de sponsorcommisie van Herpinia.

Het primaire doel van de Club van 50 is het genereren van extra inkomsten voor v.v. Herpinia. Inkomsten die vervolgens worden aangewend voor zaken die niet uit de normale begroting van de voetbalvereniging betaald kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de jeugd, het opknappen van de accommodatie en uiteraard gezellige bijeenkomsten voor sponsors en leden van de Club van 50.

Wie kunnen er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard leden, oud-leden, donateurs, teams( in overleg) en vrijwilligers van v.v. Herpinia, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die de vereniging een warm hart toedraagt.

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie bedraagt € 50 per seizoen. Afhankelijk van de datum dat u lid bent geworden, wordt u gevraagd uw contributie aan ons te betalen. Hiervoor hoeft u niets te doen behalve contant te betalen.

Wat krijgt u hiervoor terug?

•    Veel waardering en sympathie vanuit de vereniging.

•    Vermelding van uw naam op een bord in de kantine, op de website van v.v. Herpinia

(anonieme leden, zonder vermelding van naam, zijn uiteraard ook welkom)

Hoe kunt u lid worden?

Door u aan te melden bij één van onderstaande bestuursleden van de Club van 50:

Voorzitter: Ralf van Son
Secretaris: Willem van Ras
Lid: Bart Megens
Lid: Martijn van den Berg
Lid: Jelco Danen
Lid: Bjorn van den Heuvel