Zoals u wellicht niet is ontgaan hebben voetbalvereniging Herpinia en tennisvereniging VIP de intentie uitgesproken om in de nabije toekomst de krachten te bundelen op sportpark de Wilgendaal. Men wil niet alleen de samenwerking onderzoeken, maar ook bezien of naast het huidige sportaanbod er op basis van wensen van leden en/of inwoners andere verengingen uit Herpen en omgeving een breder sportaanbod aan kunnen bieden om alle inwoners van Herpen meer aan het sporten te krijgen. Dit sluit ook naadloos aan, aan het gemeentelijke sportakkoord wat onlangs binnen de gemeente Oss mede door Herpinia en VIP is ondertekend. Op deze pagina willen wij u namens beide verenigingen op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen rondom een eventuele samenwerking.

Visie-document

U kunt het visie-document "samen werken aan de vitale vereniging Herpen" vinden door hier te klikken. 


Met vriendelijke groet,
Projectgroep Vitale Vereniging
LTC VIP en v.v. Herpinia


Wat is een vitale vereniging? 
Herpse Vitale Vereniging en gemeente Oss tekenen intentieovereenkomst!

De gemeente Oss en de Herpse Vitale Vereniging hebben op 19 april op sportpark ‘de Wilgendaal’ een intentieovereenkomst ondertekend voor de verdere ontwikkeling van de Herpse Vitale Vereniging. Hiermee zet men nieuwe stappen in het creëren van een open club voor inwoners van Herpen en omgeving. 


 

Het doel is om een toekomstbestendige samenwerking te ontwikkelen waarmee het voor jong en oud mogelijk is en blijft om in Herpen te sporten, ontmoeten en bewegen. Dit doet men niet met alleen een samenwerking tussen een tennis- en voetbalvereniging. Doordat de Herpse Vitale Vereniging de inwoners van Herpen actief heeft betrokken hebben diverse andere Herpse initiatieven hun steun uitgesproken, waardoor de Herpse Vitale Vereniging in de toekomst verder gaat reiken dan voetbal, tennis en bootcampen. 

Rabo ClubSupport en Herpse clubs zetten nieuwe stappen voor de Vitale Vereniging Herpen

Herpen komt weer een stap dichterbij een Vitale Vereniging. Rabobank Oss-Bernheze heeft haar hulp toegezegd vanuit het project Rabo ClubSupport. De Rabobank ondersteunt Herpen omdat verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur het grootste sociale netwerk van ons land zijn en daarmee het cement van onze samenleving. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Rabobank biedt de Herpse verenigingen een pakket aan van 1-op-1 projectbegeleiding, masterclasses en workshops.

Met de toezegging van 1-op-1 begeleiding krijgen de verenigingen Tennisvereniging VIP HerpenHerpinia en Dunes Games met de Dorpsraad Herpen ondersteuning op bestuurlijk gebied. Onderzocht wordt of de leefbaarheid vergroot kan worden door krachten te bundelen. Daarbij wordt gekeken of de bestuursstructuur robuust, flexibel en toekomstbestendiger gemaakt kan worden. Vragen over een passende bestuursvorm, statuten, financiële en juridische opzet komen daarbij aan de orde. De Rabobank heeft, met haar partners, de beschikking over de juiste expertise om dit proces te doorlopen en met de werkgroep RaboClubSupport eind dit jaar een rapportage voor te leggen aan de verenigingen en dorpsraad.

De kick-off van deze nieuwe stap binnen het project “Vitale Vereniging Herpen” heeft recent plaatsgevonden met afgevaardigden van alle betrokken partijen (zie foto). Het proces om tot een eindvoorstel te komen wordt nu uitgelijnd zodat op de juiste momenten belangstellende worden geïnformeerd en bij het proces betrokken worden. Nadere informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website http://www.herpinia.nl/Herpen/goto.aspx?tabid=248.

April en mei: sportmaanden in Herpen!

Nieuwsbrief Vitale Vereniging - 5 maart 2021


Beste leden van vv Herpinia,  LTC VIP en Dunes Games, 

Enkele weken geleden ontvingen jullie van ons een nieuwsbrief met daarin de stand van zaken rondom de Vitale Vereniging Herpen. Vanuit de gemeente Oss kwam onlangs de mededeling dat men de plannen “te luxe” vond en dat we aan de slag moesten gaan met nieuwe scenario’s voor een Vitaal sportpark de Wilgendaal. 

Naar aanleiding hiervan is de projectgroep Vitale Vereniging Herpen in gesprek gegaan met wethouder Frank den Brok over het samen aanpakken van dit vraagstuk. We willen dit immers samen met de gemeente Oss tot een succes maken. En zo denkt de gemeente Oss er ook over. Ze zien onze drive en overtuiging in het plan en hebben ons toegezegd mee te willen denken in het proces. 

De gemeente gaat de doorontwikkeling van de samenwerkingsvisie, naar een concreet uitvoeringsplan, begeleiden. Hiervoor wordt ook externe capaciteit ingehuurd vanuit de gemeente Oss. Deze begeleiding zal van april 2021 tot en met juli 2021 plaatsvinden. De uitgangspunten van dit advies zijn: 
- Inrichting sportpark o.b.v. gemeentelijk beleid 
- Bekijken van optionele extra voorzieningen voor een ‘open sportpark’ 
- Opstellen van een financieel haalbaar investerings- en exploitatieplan 
- Het tot stand komen van 2 tot 3 varianten voor een Vitaal Sportpark de Wilgendaal 

Jullie kunnen je vast wel voorstellen dat dit voor ons fantastisch nieuws is. Dit zet een en ander in werking en laat zien dat we op de goede weg zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat we door deze nieuwe stap in de samenwerking tot nog veel meer in staat zijn. Tevens hebben we met deze voortgang op korte termijn duidelijk wat daadwerkelijk tot de mogelijkheden gaat behoren. Doorzetten loont! 

Wij zijn bezig een Vitale Verenging in Herpen te realiseren waarbij veel meer verenigingen, dan Herpinia, VIP en Dunes Games alleen, zorgdragen dat alle inwoners van Herpen en omgeving, jong en oud, meer gaan bewegen en sporten.  

Met het tot stand brengen van zo'n Vitale Vereniging zijn wij ervan overtuigd dat sporten ook voor de toekomst niet allen gewaarborgd blijft maar vooral wordt gestimuleerd. Wij hebben er enorm veel zin om het welzijn van onze inwoners voor Herpen en omgeving te bevorderen. Dit alles draag bij aan een leefbare en gezonde leefgemeenschap.  

We houden jullie op de hoogte. 

Ps. Wil je alles nog eens rustig doorlezen, dan verwijzen we je graag naar http://www.herpinia.nl/Herpen/goto.aspx?tabid=248, de landingspagina van de Vitale Vereniging Herpen. 

Met vriendelijke groet, 
projectgroep Vitale Vereniging Herpen

 

Nieuwsbrief Vitale Vereniging - 25 januari 2021


Beste leden van vv Herpinia en LTC VIP en overig geïnteresseerden, 
 
Zoals u wellicht niet is ontgaan zijn onze beiden verenigingen al zo’n anderhalf jaar intensief bezig met het uitwerken van een samenwerkingsplan: ‘De Vitale Vereniging Herpen’. De ambitie die hierbij uitgesproken is, is het bundelen van de krachten op sportpark de Wilgendaal. Dat betekent niet alleen het inpassen van tennisbanen op het sportpark, maar ook het bundelen van de krachten op organisatorisch gebied om te kunnen voldoen aan de (sport)wensen van leden en/of alle inwoners van Herpen, zowel jong als oud, wel of geen lid van een club (nog) meer aan het bewegen te krijgen. 
 
Wat is er allemaal gebeurd?
Deze ambitie sluit naadloos aan op het Sportakkoord van de gemeente Oss, waarin iedere inwoner van de gemeente Oss meer moet gaan bewegen voor een gezonder leven. In de afgelopen anderhalf jaar hebben beide verenigingen niet stilgezeten. Zo zijn er diverse overleggen geweest met de gemeente Oss, zijn er een projectgroep, werkgroep Vitale Accommodatie en werkgroep Vitale Vereniging gevormd om het initiatief te sturen, is Stichting Dunes Games bij het initiatief aangesloten en heeft haar intrede gedaan op de Wilgendaal in 2020, zijn er diverse brainstorm- en informatiesessies geweest om leden, inwoners en belangstellenden te betrekken en informeren, heeft het initiatief de Osse Sportakkoord Stimuleringsaward 2020 gewonnen, is er afstemming gezocht met ’t Slotje, de Dorpsraad en diverse andere verenigingen en partijen, is het initiatief gepresenteerd en aangeboden aan de gemeenteraad en is er ingesproken bij de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk van de gemeente Oss en is het concept voorgelegd aan wethouder Frank den Brok. En zoals u misschien wel verwacht, wegen deze laatste loodjes het zwaarst. Maar ook hier zijn we klaar voor. We hebben er samen met de commissies heel veel werk aan besteed en hebben ons goed voorbereid. Om in sporttermen te blijven: “we zijn klaar voor de wedstrijd.” We hebben er het volste vertrouwen in dat we dit tot een goed eind brengen. Samen met de gemeente Oss.  
 
“Plannen zijn te luxe”
De kop van het artikel in het Brabants Dagblad op 19 januari jl.. Wethouder Frank den Brok gaf dit ook na in het gesprek aan wat de projectgroep in december van het vorig jaar met de wethouder had. Of een kunstgrasveld wel nodig was, of padelbanen wel nodig waren, of een hele verbouwing van de kantine nodig was en of het niet gewoon simpel “het inpassen van tennisbanen op het sportpark” inhield. De wethouder heeft hierbij gevraagd om een minimum plan van eisen. Wat is er echt nodig om de samenwerking door te laten gaan? 
 
Terecht is de wethouder kritisch op de gemeentelijke uitgaven. Maar wij gaan voor een Vitale Vereniging Herpen en omgeving en dat gaat verder dan het behoud van de huidige voorzieningen van de twee verenigingen Herpinia en VIP. We kijken graag met de gemeente wat in de breedte haalbaar en betaalbaar is.   
 
Hoe nu verder?
We gaan goed kijken hoe we de feedback van de wethouder vorm kunnen geven in een degelijk scenario waarin onze verenigingen kunnen samenwerken en kunnen werken aan een mooie toekomst waarbij sport en bewegen een stip op de horizon vormen. Een toekomst, waarin we iedere Herpenaar aan het bewegen willen krijgen en waar het sportpark er voor iedereen is om te bewegen en ontmoeten! Waarbij we uitvoering willen geven aan de intenties van het Sportakkoord welke we met de gemeente hebben ondertekend.  
 
Met vriendelijke groet, 
Voorzitters TLC VIP en vv Herpinia, 
Carla van der Loos, Ad van der Velden en Arnold Siebers

DTV Nieuws - Samenwerking Herpinia en VIP krijgt langzaam vorm

VIP en Herpinia winnen Sportakkoord Stimuleringsaward 2020


  

Dit jaar werd voor het eerst de Sportakkoord Stimuleringsaward uitgereikt. De award ging naar VIP en Herpinia. De award werd uitgereikt door Peter de Bruin, directievoorzitter van Rabobank Oss, aan Carla van der Loos namens de projectgroep. 

Het initiatief van Herpinia en VIP was een van de vijf genomineerde voor deze eerste Sportakkoord Stimuleringsaward. Deze vijf initiatieven, gelieerd aan de uitgangspunten van het Osse Sportakkoord, kregen maandagavond 27 januari de kans om hun initiatief te pitchen aan de stuurgroep van het Osse Sportakkoord. De jury was hierna het meest overtuigd van het intiatief van Herpinia en VIP en de pitch van Carla van der Loos waarna het initiatief 's avonds, tijdens het Sportawards Gala van de gemeente Oss, dus ook bekroond werd met de Stimuleringsaward. Iets waar beide verenigingen ontzettend blij mee en trots op zijn. 

Column Mari van Rossem (BD)

In Herpen kan veel, dus die tennis- en voetbalsamenwerking komt er ook wel


BIJ DE DORPSPOMP | Na geruime tijd van voorbereiding, moet 2020 het jaar worden dat in Herpen de voetbalclub - Herpinia - en de tennisclub - VIP - eindelijk hutje bij mutje gaan leggen en onder één bestuur en op één plek verder gaan. Mari van Rossem polste de gevoelens hierover in het dorp.

Ook al is-ie van stadse, Ravensteinse makelij, het dorpse Herpen met als credo ‘we doen het samen’, ja dat past de 68-jarige Peter de Kleijn als een maatpak. En dus omarmt de importbewoner, die ook in Oss woonde, het idee van verregaande samenwerking met zoveel mogelijk (sport)verenigingen én de mogelijkheid om tot één overkoepelend bestuur te komen. Het liefst zouden voetbalclub Herpinia en tennisvereniging VIP namelijk alle sporten en recreatieve spelen concentreren op sportpark de Wilgendaal. “Het is voor een buitenstaander onvoorstelbaar hoeveel er in Herpen georganiseerd wordt. Voor jong en oud”, stelt de Kleijn, die labrador Elza uitlaat. “Of je nu een potje wilt kaarten of tafeltennisen, van dansen houdt of van boulen, je hoeft het dorp niet uit. En dan heb ik het nog niet eens over de zorgcoöperatie of de huisartsenpraktijk. Die samenwerking? Oh, die komt er echt wel. Goed plan.”

Ook Thomas Verwij (37), al tien jaar de Bossche bedrijfsleider bij de lokale supermarkt, weet dat er in Herpen ‘veel kan’: “De charme van dit dorp.” Toch hoorde hij tussen de schappen nog maar weinig klandizie klandizeren over de samenwerkingsplannen. “Om te kunnen blijven bestaan zou het voor Herpen ideaal zijn als er zoveel mogelijk onder één noemer komt. Als ze hier iets willen, nou, dan gebeurt het ook.”

Fietsenmaker Henk Kuijpers (59) en echtgenote Diny (60) vinden het initiatief vooral heel verstandig. “Het levert een win-winsituatie op”, oordeelt Diny vooraf. “Het is zaak om waakzaam te zijn zodat verenigingen niet doodbloeden”, vult Henk aan. Henk van Vugt (75), al decennialang lid van de blèkgooiclub De Pot en de Pooter, verwacht niet dat de achttien leden snel zullen verkassen naar het sportpark. “We zitten nog niet zo heel lang met onze baan van 14 meter aan de Heiweg.”

Persbericht 9 december 2019 Brabants Dagblad

Vitale Vereniging Herpen gaat voor combinatie sport, spel en ontmoeten.


Ambitieuze fusieplannen zijn na instemming van de achterban weer een stap verder.

Als het aan voetbalclub Herpinia en tennisclub VIP ligt komt er nog in 2020 een verregaande vorm van samenwerking tot stand. Sterker nog, het liefst zien deze twee Herpense sportverenigingen als ideaalplaatje, één overkoepelend bestuur waar zich ook zo veel mogelijk andere (sport)verenigingen bij aansluiten. ,,Op 14 juni van dit jaar hebben Herpinia en VIP een intentieverklaring opgesteld om te gaan samenwerken, waarna we op 9 oktober ook het Sportakkoord van de gemeente Oss hebben ondertekend,” zegt Bjorn Manders die namens de club alle communicatie voor zijn rekening neemt. ,,Op 11 november hebben we een thema-avond belegd waarop aan de leden van beide clubs, buurtbewoners, de dorpsraad en andere geïnteresseerde verenigingen onze ideeën zijn voorgelegd en verder uitgewerkt. Er bleek een groot draagvlak te zijn voor de plannen en dus konden we door. 

,,Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een programma van eisen en een plan van aanpak. We willen alle activiteiten concentreren op het sportveld van Herpinia, de Wilgendaal. Daarvoor hebben we werkgroepen in het leven geroepen. De werkgroep ‘Vitale accommodatie’ onderzoekt de mogelijkheden van het huidige pand, de velden en eventuele behoeftes aan uitbreiding daarvan. Dat kan betekenen dat we, wanneer er op een trainingsveld tennisbanen worden aangelegd, er op een ander veld kunstgras moet komen om het verlies te compenseren.” De werkgroep ‘Vitale vereniging’ legt zich toe op de vormgeving,” aldus Manders.

Hoewel het initiatief tot samenwerking niet uit nood is geboren, ziet de projectgroep die beide verenigingen vertegenwoordigt, vele voordelen. De tennisvelden aan de Molenstraat zijn aan renovatie toe en beide verenigingen die momenteel respectievelijk bijna 400 en 100 leden tellen, merken ook dat het aantal leden terugloopt. ,,Het liefst zien we een verbinding van binnensport met buitensport,” vertelt Wim van Hoogstraten, een van de kartrekkers van het project. ,,We beseffen echter dat er op het sportpark voorlopig geen sportzaal bijgebouwd gaat worden. Zeker nu ervoor is gekozen de nieuwe school, inclusief de daaraan gekoppelde gymzaal, op de huidige plaats te herbouwen. Maar hoe mooi zou dat zijn. Alle sporten en recreatieve spelen geconcentreerd op De Wilgendaal! We hebben gesprekken gevoerd met KBO die graag een ‘jeu de boules’ club in het leven wil roepen, de Blekgooiclub wil hier ook komen en Dunes Games, een stichting die onder andere in onze gemeente gratis sportbeleving mogelijk maakt, ziet het ook wel zitten om bij dit initiatief aan te sluiten. Vitale Vereniging gaat voor de combinatie sport, spel en ontmoeten. Daar passen deze verenigingen goed bij.”  Op 1 februari wordt het plan van aanpak ingediend bij de gemeente Oss in de verwachting dat het plan met de voorjaarsnota kan worden meegenomen en het volgend najaar zijn beslag krijgt.   

Fotomodule beheer
Samenwerken aan de vitale vereniging
Recap bijeenkomst 11 november 2019

11 november vond de vervolgavond plaats van het project "samenwerken aan de vitale vereniging". Deze avond, georganiseerd door VIP, Herpinia en het Sport Expertisecentrum, stond in het teken van een update met betrekking tot de voortgang van het project en een interactief gedeelte wat wellicht tot nieuwe inzichten zou leiden.

De opening van de avond werd verricht door Carla van der Loos, welke kort terugblikte op de totstandkoming van de projectgroep, de voortgang van het project, de visie op de toekomst en het tijdspad tot het oplevermoment van het visiedocument in februari 2020. Ook werd stilgestaan bij andere verenigingen en organisaties, welke aangaven wellicht geïnteresseerd te zijn in een samenwerking met de verenigingen om tot een vitale vereniging te komen. Een van die organisaties is stichting Dunes Games. Namens de stichting nam Remco Mexsenaar kort het woord, hij vertelde dat ook Dunes Games het Osse Sportakkoord heeft ondertekend en dat zij willen kijken naar een eventuele samenwerking en mogelijkheid om hun aanbod in te passen op het sportpark. Een andere organisatie welke actief mee wil denken over de "vitale vereniging" is dorpshuis 't Slotje. Namens 't Slotje was Pieter Pelders aanwezig, welke vertelde dat het dorpshuis diverse verenigingen herbergt en met Herpinia en VIP over de toekomst na wil denken met een op hande zijnde renovatie van het dorpshuis in het vooruitzicht.

Het volgende deel van de avond werd gevuld door de werkgroepen "vitale accommodatie" en "vitale vereniging". Namens de accommodatie werkgroep vertelde Ad van der Velden kort over de uitleg van de opdracht en projectlocatie en -inrichting. Namens de verenigingen werkgroep vertelde Sharon Suppers over de bijeenkomst van 7 en 8 oktober en wat daarin voor de werkgroep (nog meer) duidelijk was geworden. Zo was het mooi om te zien dat leden van beide verenigingen hun eigen club als "warm bad" zien, trots zijn op de vrijwilligers, accommodatie, identiteit en clubcultuur. Daarnaast staan beide clubs volgens de leden voor gezelligheid en vindt men het goed om te zien dat beide clubs financieel gezond zijn. Ook zien we overeenkomsten in de meningen van de leden als het gaat om dingen die beter kunnen: zo ziet men bij beide clubs een teruglopend ledenaantal maar daarentegen weinig inititatief op het gebied van ledenwerving als ook een samenwerking met 't Schrijverke. Daarnaast constateert men vergrijzing onder de vrijwilligers, mist men een toekomstvisie en ziet men in de toekomst ook graag een gezond aanbod in de kantine. Naast overeenkomsten ziet men ook verschillen bij beide verenigingen, maar wel verschillen waarbij men van elkaar kan leren: zo is er bij Herpinia een goede mix van dames, heren en jeugd, een uitstekende zichtbaarheid binnen de gemeenschap en doet de sponserwerving binnen Herpinia het goed. Dit alles kan bij VIP verbeterd worden. Daarentegen scoort VIP volgens de leden goed op het gebied van gastvrijheid, samenwerking en communicatie binnen de vereniging. Allen onderdelen waar Herpinia nog in kan verbeteren. Belangrijkste barrière die overwonnen moet gaan worden is het herbergen van de identiteit van beide verenigingen en het bewaken van de clubcultuur. 

Nadat beide werkgroepen de aanwezigen van een update hadden voorzien, nam Hans Willemse van het SEC het woord om meer uitleg te geven over het Osse sportakkoord en wat nu een vitale vereniging is. Na deze intro was het tijd voor de aanwezigen om aan de slag te gaan. In vier groepen kreeg men de opdracht om hun mening te geven op een viertal kwesties, te weten: 

1. Welke sport- en beweegactiviteiten kunnen we nog meer organiseren?
2. Hoe kunnen we de kinderen in Herpen meer laten sporten en bewegen?
3. Hoe kunnen we het sportpark overdag beter benutten?
4. Hoe kunnen we de inactieve Herpenaren  meer laten bewegen?

Foto's van de antwoorden die gegeven werden kunt u hier terugvinden.

Nadat iedere groep hun ideeën gepresenteerd had, bedankte Carla iedereen voor hun input en aanwezigheid. Met deze input kan de projectgroep weer vooruit om de samenwerking verder vorm te geven. 


Link naar presentatie VIP en Herpinia | 11-11-2019Persbericht DTV 9 oktober 2019
Herpenaren open voor samenwerking tussen clubs


Leden van voetbalvereniging Herpinia en tennisvereniging VIP hebben uitgesproken te willen nadenken over een samenwerking tussen beide clubs.


Dat blijkt uit twee brainstormavonden met aanwezige leden van de clubs bij Herpinia en VIP. “We hebben de aanwezigen opgesplitst in groepen en hen per groep vragen laten beantwoorden”, vertelt Bjorn Manders, die de communicatie over de samenwerking verzorgt.

Aanwezigen gaven antwoord op vragen als ‘waar zijn zij trots op binnen hun vereniging?’, ‘wat willen zij behouden?’ en ‘wat kan er anders?’. “De conclusie is dat mensen trots zijn op vrijwilligers binnen de club, maar wel willen nadenken over een samenwerking.  Hierbij willen zij wel de historie en de clubcultuur behouden”, aldus Manders.

De brainstormsessies leverde ook praktische vragen op zoals ‘hoe wordt de kantine ingevuld?’ en ‘hoe gaat de accommodatie eruit zien? Deze vragen kunnen nog niet beantwoord worden, omdat het onderzoek naar de samenwerking van Herpinia en VIP nog in de kinderschoenen staat.

Eerder tekenden de besturen van beide clubs al een intentieovereenkomst om onderzoek te doen naar samenwerkingsmogelijkheden.  Dit doen zij omdat Herpinia en VIP vitale verenigingen willen blijven. Begin volgend jaar gaan de clubs een visieplan aanbieden aan de gemeente Oss. 

Voor een recap van de twee brainstormavonden klikt u op de onderstaande link.

Recap 8 en 9 oktober | Brainstormavond VIP en Herpinia
Item DTV 10 september 2019
Herpinia en VIP nemen toekomstvisie onder de loep


Voetbalvereniging Herpinia en tennisclub VIP starten met werkgroep "samenwerken aan de vitale vereniging"


31 augustus jl. heeft de kick-off plaatsgevonden van het project “samenwerken aan de vitale vereniging”. Met een duidelijke visie op de toekomst hebben Herpinia en VIP de intentie uitgesproken om diverse samenwerkingsmogelijkheden in de komende periode te gaan onderzoeken.

Beide verenigingen hebben de ambitie om de krachten te bundelen op sportpark de Wilgendaal. Daarnaast wil men de krachten ook bundelen op organisatorisch vlak met het behouden van het sportaanbod (tennis en voetbal) en eventueel het uitbreiden van het sportaanbod, op basis van de wensen van leden en/of inwoners en andere verenigingen uit Herpen en omgeving. Diverse toekomstscenario’s zijn hierbij nog mogelijk en worden door de projectgroep, bestaande uit leden en bestuur van zowel voetbalvereniging Herpinia als tennisclub VIP met ondersteuning van het Sport Expertisecentrum, onderzocht. De opdracht hierbij is om een visie-document uit te werken en te presenteren aan de gemeente Oss in februari 2020.

Op korte termijn volgt voor de leden van beide verenigingen een informatieavond met betrekking tot dit project en in de algemene ledenraadsvergaderingen van beide verenigingen staan men ook nog stil bij de samenwerking tussen voetbalverenigingen Herpinia en tennisclub VIP.

Na afloop van deze kick-off werd door de projectgroep geproost op een mooie start en vruchtbare samenwerking.

Persbericht Arenalokaal 20 juni 2019
Samenwerking VIP en Herpinia
HERPEN - Voetbalvereniging Herpinia en tennisclub VIP onderzoeken of zij in Herpen een gezamenlijk sportpark kunnen realiseren. Hierover zijn de verenigingen al geruime tijd met elkaar in gesprek. Afgelopen weekend ondertekenden de beide besturen een intentieverklaring. “Ook in tijden van veranderingen en krimp willen we vitaal blijven en inspelen op de toekomst. Een vereniging moet vandaag de dag aan andere wensen voldoen dan enkele decennia geleden”, geven de voorzitters Ad van der Velden (Herpinia) en Carla van der Loos (VIP) aan. 

Als locatie voor het nieuwe sportcomplex hebben de verenigingen De Wilgendaal in gedachte. Dat is het complex waar Herpinia nu al haar voetbalwedstrijden afwerkt. De nieuwe tennisbanen van VIP die aan renovatie toe zijn, zouden daar ook een plek moeten krijgen. “Verder willen we als clubs op organisatorisch vlak de krachten bundelen en samen kijken naar de toekomst”, stellen Van der Velden en Van der Loos. “Wie willen we zijn en waar willen we naartoe? Wat voor ambities hebben we gezamenlijk?”


Algehele fusie
Daarbij sluiten de voorzitters een algehele fusie op termijn niet uit. Ook andere verenigingen in Herpen worden uitgenodigd zich bij Herpinia en VIP aan te sluiten. “Bijvoorbeeld verenigingen die incidenteel of structureel gebruik willen maken van de accommodatie. Dat is meer dan Koningsdag of een sportdag. Denk hierbij aan allerlei sportactiviteiten, individueel of gestructureerd, die er in de omgeving van Herpen plaatsvinden, zoals sport voor ouderen, blêkgooien, jeu de boules, koersbal, tafeltennis, de wandelvierdaagse en fietsen. Binnen enkele maanden worden diverse verenigingen gepolst of er interesse bestaat.”

Twee werkgroepen
Na de ondertekening van de intentieverklaring zijn twee werkgroepen geformeerd om tot invulling van de nieuwe accommodatie te komen. “Die gaan zich onder meer bezighouden met de gewenste inrichting van het sportpark, duurzaamheid, cultuur, vitaliteit en beoogde partners in het project.”

Na de zomervakantie, waarschijnlijk in september, worden de leden van de twee verenigingen, maar ook de verenigingen die interesse hebben getoond, tijdens een informatieavond bijgepraat over de ontwikkelingen.