Ouders graag gezien

Het jeugdkader van Herpinia zijn de vele vrijwilligers die tijd en energie willen steken in onze kinderen, om hen op een fijne en correcte manier te laten ontspannen door middel van het mooie voetbalspel.

Dat kunnen zij echter niet alleen, daar is ook de inzet en betrokkenheid van de ouders zeker bij benodigd. Natuurlijk komen de ouders met regelmaat als supporter onze kinderen aanmoedigen, maar dat is niet het enige wat wij als ouders kunnen doen.

Wat wordt er van u verwacht als ouders van een lid van Herpinia ?
Er wordt van u verwacht dat u zich loyaal opstelt naar de begeleiding van de club, het jeugdkader. Er wordt van u een correcte houding jegens deze mensen verwacht, maar ook zeker naar scheidsrechters, begeleiding van de tegenstander en overige betrokkenen. Wij als ouders dienen onze kinderen daarin het juiste voorbeeld te geven en ons positief op te stellen en waar nodig elkaar daarin te corrigeren. Om duidelijk te onderstrepen wat hiermee wordt bedoeld is een lijst met gedragsregels opgesteld, die is vorig seizoen aan een ieder uitgereikt en is ook opgenomen in het boekje Welkom bij Herpinia. Herpinia wil graag duidelijk zijn over deze verwachtingen en continue er samen aan werken om deze gedragsregels ook te handhaven, daar is de voetbalsport als geheel mee gebaat, en daarin wil een club als Herpinia ook graag voorop lopen, ook weer allemaal in het belang van uw kind, zodat hij of zij op een fijne, ontspannen manier kan sporten.

Maar er wordt ook gerekend op een verdere betrokkenheid van u als ouder, dat begint bij de club door goede informatie te verstrekken aan uw kinderen als lid van Herpinia, maar ook door deze informatie duidelijk aan u te verstrekken. Alle benodigde algemene informatie kunt u terugvinden in het welkomstboekje, welkom bij Herpinia, en is ook terug te vinden op de website van Herpinia. Per team is deze informatie reeds deels verstrekt door het informatiebulletin, maar de verdere informatie over het team zal binnenkort worden verstrekt tijdens de geplande ouderbijeenkomsten. De planning en uitnodiging hiervoor is opgenomen in het informatiebulletin die u voor de vakantie hebt ontvangen. Wij rekenen in het belang van uw kind op uw aanwezigheid hierbij.

Tijdens deze ouderbijeenkomsten zullen ook mogelijke oudertaken besproken worden, veelal kleine taken die benodigd zijn voor het goed laten functioneren van, met name het team waarin uw kind speelt. Wat kunt en wilt u hierin doen is de vraag die hierbij aan de orde is. Daarbij kunt u denken aan het gereed zetten van de doeltjes, het wassen van de shirts, het meerijden bij de wedstrijden, maar ook bijvoorbeeld het schrijven van een kort verslag van de wedstrijd van het team van uw kind. Deze taken kunnen zowel beurtelings als door enkele van u als ‘vaste taak’ op zich worden genomen.
Maar ook zijn er nog volop andere taken die door u als ouders ingevuld kunnen worden zoals versterking van het jeugdkader of als vrijwilliger bij het clubhuis.

Graag rekenen we namens de commissie ouders graag gezien op uw bijdrage, betrokkenheid en inzet, allemaal in het belang van UW kind! Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan zijn wij graag bereid u daarin te woord te staan. .